Charakteristika poskytovaných služeb, ubytování a společné prostory

Náš Domov má kapacitu 52 lůžek a může nabídnout ubytování ve dvoulůžkových (24), třílůžkovém (1)  a jednolůžkovém (1) pokoji.

Základní informace (více informací v Nabídka služeb, osobně, telefonicky)

A)Ubytování:

Každý klient má k dispozici vlastní lůžko, noční stolek a šatní skříň.

Jsme rádi, pokud si každý klient vezme s sebou do Domova důchodců Lampertice drobnější předměty, ke kterým má citové pouto - např. fotografie, obrázky na stěnu, květiny, dečky na stolek, vlastní polštářek...

Klienti, kteří chtějí sledovat televizní programy přímo na svém pokoji, si mohou do našeho Domova přivézt i vlastní televizor - za jeho provoz platí koncesionářský poplatek.

V prvním poschodí Domova důchodců Lampertice je společná jídelna, která zároveň slouží jako společenská místnost, kde se pořádají oslavy narozenin, společenské akce i setkání klientů s vedením Domova.

Z této jídelny lze projít na zastřešenou terasu, kde je možné strávit příjemné chvíle za teplého a slunného počasí.

V přízemí je tzv. "malá jídelna" s televizí, kuchyňkou linkou a malou knihovnou.

Také máme k dispozici tzv. "novou místnost" - společenská místnost s DVD, TV, PC. Je zde příjemné posezení, které můžete využít, když Vám příjde návštěva.

B)Stravování

Strava je klientům podávána 5x denně, u diabetiků 6x denně - jde o snídani, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a večeři. Diabetikům je podávána ještě druhá večeře.


Naši klienti se mohou stravovat ve společné jídelně, ale mohou využít i menší jídelnu v přízemí Domova.

V případě přání klienta je možno podávat stravu přímo do jeho pokoje.

Pitný režim je zajištěn po celý den v nádobách, které se nachází na chodbách Domova.

Orientační doba (čas) podávání stravy:

Snídaně 08,00 - 09,00
Svačina dopolední 10,00
Oběd 11,30 - 12,30
Svačina odpolední 15,00
Večeře 17,00 - 18,00
DIA II 20,00 - 21,00

C) Zdravotní a ošetřovatelská péče

Každý klient naší služby se rozhoduje o tom, jestli zůstane v péči svého dosavadního ošetřujícího lékaře, nebo zda se svěří do péče našeho lékaře  Mudr. Jiřího Řehůřka. Ten navštěvuje Domov důchodců Lampertice jedenkrát týdně, jinak dle potřeby je na telefonu.Vysvětlení některých pojmů:

1)Klíčový pracovník: Každému novému klientovi je při jeho nástupu do Domova důchodců Lampertice z řad personálu v přímé péči přidělen tzv. klíčový pracovník.

Úkolem klíčového pracovníka je iniciativně si všímat zájmů, potřeb a přání klienta a aktivně mu pomáhat při jejich naplňování. Rovněž spolupracuje s rodinou, nebo s blízkými osobami klienta.

Klíčový pracovník je oporou pro klienta a představuje pro něj částečnou kompenzaci ztráty každodenního kontaktu s rodinou a blízkými osobami.

 

2) Individuální plánování služeb

Individuální přístup ke každému klientovi je jedním ze základních principů, kterými se v naší práci řídíme.

Pomoc při dosažení osobních (individuálních) cílů prostřednictvím individuálního plánování služby, nebo jejího průběhu je věcí všech pracovníků v přímé péči.

3)Výplata důchodů v Domově důchodců Lampertice

Klient si může zvolit variantu zasílání svého důchodu do Domova důchodců Lampertice dle svého uvážení (klient bude s možnostmi seznámen). 

Klient uhradí každý měsíc úhradu za pobyt a stravu dle Smlouvy.

Zůstatek po výplatě a následných úhradách je nazýván hotovostí a je klientovi ponechán nebo na jeho žádost převzat do úschovy a zaúčtován na tzv. peněžní kartu klienta. Z těchto peněz jsou v průběhu měsíce hrazeny nákupy, doplatky léků a další.

 

4)Poštovní zásilky klienta

Poštovní zásilky (dopisy, pohledy, balíky) doručované klientům do Domova důchodců Lampertice předává konkrétním adresátům do vlastních rukou sociální pracovník nebo administrativní pracovník, který poštu přebírá.

5)Zásady společného soužití v Domově důchodců Lampertice

Hlavní zásady společného soužití v našem Domově důchodců jsou obsaženy v tzv. Domácím řádu.
Je zde řešena i otázka porušování pořádku při vzájemném soužití klientů i otázka vzniklé odpovědnosti za úmyslně, či nedbalostí způsobenou škodu na zdraví klienta, personálu nebo na majetku Domova.

6)Volný čas a společenský život v Domově důchodců Lampertice

Péčí o volný čas klientů a jeho aktivní využívání jsou pověřeni pracovníci. Součástí společenského života v našem Domově jsou kulturní programy např. hudební poslechové pořady, taneční zábavy a přednášky. Informace o konání těchto akcí jsou s předstihem zveřejňovány na nástěnkách ve společných prostorách, v den konání domácím rozhlasem.

Klienti mohou dle přání sledovat, poslouchat -  TV, DVD, rozhlas, CD, PC ve společných prostorách.

Běžnou součástí společenského života Domova bývá posezení zaměstnanců s klienty, zpěv při živé i reprodukované hudbě, předčítání z knih a časopisů a společenské hry.

Cílem zaměstnanců Domova je vytvořit takové prostředí, které umožní klientům, aby se mohli věnovat činnosti, kterou ovládají, mají rádi a která je baví.

Pro zájemce z řad klientů jsou uskutečňovány jednodenní výlety do vzdálenějších i bližších míst regionu.

S klienty, kteří mají problémy se samostatným pohybem, nebo jsou upoutáni na invalidní vozík, chodí zaměstnanci na procházky do blízkého okolí Domova. K pobytu v přírodě lze využít i zahrady, která je součástí areálu Domova.

Vědomí lidské a společenské sounáležitosti je v Domově rozvíjeno také společnými oslavami, výročí klientů (narozeniny, svátky a významné dny jako MDŽ, DEN matek, Mikuláš, Vánoce a podobně). Snahou je vytvořit všem rodinnou atmosféru, která jim zpříjemní pobyt u nás.