PROCVIČOVÁNÍ PAMĚTI - DOPLŃOVÁNÍ PROTIKLADŮ, SPOJOVÁNÍ SLOV, NÁCVIK PSANÍ PÍSMEN