Nabízíme

  • Bezpečně - poskytováním služeb nesmí být ohrožen jejich uživatel (klient), ani odborný personál a to jak na životě, tak na zdraví a majetku
  • Odborně - služby poskytují výhradně odborně vzdělaní pracovníci, jejichž znalosti jsou průběžně doplňovány a obnovovány formou školení, seminářů a samostudia
  • Nestranně - poskytujeme sociální služby všem potřebným a z hlediska naší cílové skupiny vhodným zájemcům, bez ohledu na národnost, rasu, náboženské vyznání, politické přesvědčení, věk, pohlaví, sociální a společenské postavení
  • Individuálně - snaha je o služby "šité na míru" jednotlivým klientům
  • Flexibilně - služby přizpůsobujeme aktuálním potřebám klientů, není přípustné, aby se uživatelé museli přizpůsobovat potřebám personálu, nebo zaběhlým pracovním stereotypům