Nabídka služeb v Domově důchodců Lampertice

Nabídka služeb - Domov důchodců Lampertice

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v Domově důchodců Lampertice poskytujeme pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytujeme tyto základní činnosti:

1)Základní sociální poradenství

2)Ubytování

3)Stravování

4)Hygiena (Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu)

5)Ošetřovatelská a lékařská péče

6)Pomoc při sebeobsluze (Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu)

7)Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizace

8)Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí

Zajišťujeme tyto doplňkové služby (externisté)

Kadeřnice

Pedikúra

Prodej textilu

A.    Základní činnosti

1)ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

 

2)UBYTOVÁNÍ

Nabízíme ubytování:

1 jednolůžkový pokoj

24 dvoulůžkových pokojů

1 třílůžkový pokoj

Tyto pokoje se nachází v hlavní budově, která má  přízemí, 1. patro, 2. patro.

Tři pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením.

Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem (polohovatelné lůžko, noční stolek, šatní skříň). Některé pokoje mají malý stoleček s posezením (židle, křeslo).

Poskytujeme lůžkoviny.

3) STRAVOVÁNÍ

Klientům je podávána celodenní strava v podobě  snídaně, dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny i večeře.

Pitný režim je zajištěn po celý den v nádobách, které se nachází na chodbách domova. Dále je k dispozici na tzv. malé jídelně, kterou naleznete při příchodu hlavním vchodem do DD Lampertice v levo. Neboli je to místnost pro klienty, návštěvy naproti ředitelně. V této místnosti je k dispozici automat na různé druhy kávy. Automat je zpoplatněn. Automat je určen pro naše klienty, pro nejbližší našich klientů, pro návštěvy. Dále v rámci pitného režimu je k dispozici automat nápojový, který naleznete v malé jídelně i v jídelně na prvním podlaží.  Automat je na nealkoholické nápoje, různé druhy "džusů". Tento automat je v rámci pitného režimu pro naše klienty.

Snažíme se, aby strava byla svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu klientů.

Klienti mají možnost své nápady, připomínky ohledně stravování sdělit na pravidelných schůzkách (1x měsíčně). Formou zápisu do sešitu na stravování. Nebo vhozením jako podmět do schránky na 1. podlaží.

Klienti se stravují:

-  na tzv. velké jídelně – 1. podlaží

-  na tzv. malé jídelně – přízemí

-  na pokojích (dle zdravotního stavu, přání klienta) 

4) HYGIENA (Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu)

Klienti bydlící na jednom ze tří pokojů mají možnost využít sprchu a WC jako součást svého pokoje.

Některé pokoje jsou vybaveny umyvadlem.

Ostatní klienti mají k dispozici na jednotlivých patrech sprchu a vanu. WC jsou společná na jednotlivých patrech.

5) OŠETŘOVATELSKÁ A LÉKAŘSKÁ PÉČE

Domov důchodců Lampertice poskytuje klientům ošetřovatelskou péči a zajišťuje lékařskou péči.

Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytují Všeobecné sestry a Pracovníci v sociálních službách 24 hodin denně.

Lékařskou péči zajišťuje lékař, který dochází 1x týdně.

Doprovod do zdravotnického zařízení na vyšetření, kontroly zajišťuje personál Domova. 

6) POMOC PŘI SEBEOBSLUZE (Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu)

- oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek

- přesun na lůžko, na vozík, vstávání z lůžka, uléhaní, změna poloh, prvky Bazální stimulace

- pomoc při podávání jídla a pití

- pomoc při hygieně a toaletě

- pomoc při prostorové orientaci

- pomoc při samostatném pohybu v budově i mimo budovu

 7) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM, AKTIVIZACE

Aktivizační činnosti poskytujeme za účelem podpory a rozvíjení fyzických, psychických, sociálních a duchovních potřeb klienta.

Aktivity jsou poskytovány individuálně nebo skupinově.

Nabídka vychází z individuálního plánu klienta, ale i z aktuálního přání klienta s ohledem na jeho zdravotní stav.

Aktivity lze rozdělit:    1) na ty, které vedou k získání něčeho nového

                                    2) na ty, které vedou k udržení stávajících dovedností

"Plán aktivit" je vystaven trvale na informačních nástěnkách.

"Plán akcí" je vystaven na informačních nástěnkách, 1x měsíčně aktualizován.

Dále jsou aktivity a akce oznamovány klientům denně  domácím rozhlasem a připomínány aktuálně sloužícím personálem.                

Nabízíme:

1) Volnočasové a zájmové aktivity:

Kulturní akce -vystoupení uměleckých agentur, dětí z MŠ a ZŠ

Kavárna pro dříve narozené -posezení v místnosti upravené na kavárnu, při kavárenské nabídce a hudbě

Oslava narozenin  - pravidelně (každý měsíc), slaví oslavenci se svými hosty

Sportovní vyžití - šipky, ruský kuželník

Společenské turnaje a hry -Člověče nezlob se, Velikonoční turnaj, pexeso, domino, kostky ..

Taneční a poslechové zábavy při živé hudbě - MDŽ, čarodějnický rej, Mikulášská nadílka

Povídání u kávy a čaje - na konkrétně zvolené téma, porovnávání dříve a dnes

Sledování televize, poslech rádia, DVD promítání filmů na přání

2) Kontakt s přirozeným sociálním prostředím mimo "Domov:"

 Výlety autem:

-  návštěva kaváren, restaurací, výlety do okolí za památkami, zajímavostmi

-  setkávání s dětmi v MŠ Pohádka v Žacléři

-  návštěvy spřátelených "Domovů" (hry, výstavy)

-  návštěvy výstav a sympózií v blízkém okolí

-  exkurse spojené s nákupy v obchodních řetězcích

 Procházky po Lamperticích

Kontakt uzpůsobený pro imobilní klienty  (realizováno v areálu "Domova")

Prodej oděvů, textilu a obuvi -dostupný všem klientům, podporován samostatný nákup,

potřebným asistován

Návštěva žen z "Klubu žen Žacléř" - přátelské posezení  a povídání u kávy a napečených moučníků

Nákup pro imobilní klienty v obchodním domě v Trutnově – podporována samostatná objednávka nákupu, potřebným asistována

Služby - pedikérka, kadeřnice

Asistované procházky imobilních klientů po Lamperticích, příležitostné povídání s

 místními obyvateli

3) Podporu a rozvíjení mobility, motoriky, kognitivních a smyslových schopností klienta:

 

Výtvarné činnosti -tvorba za asistence, z různých materiálů, hotové výrobky zútulňují "Domov“. Další bývají propůjčovány na výstavy

Cvičení při relaxační hudbě (na židlích)

Míčové hry -pomůcka - míče owerball

Procvičování mobility –nácvik sedu a lehu na lůžku, přesunutí do křesla, nácvik stoje, výdrže ve stoji, chůze s dopomocí, kompenzační pomůcky – chodítko, berle

Muzikoterapie    -poslech hudby, různých žánrů, dle přání klientů

                          - hra na perkusní hudební nástroje

 

Procvičování paměti a kognitivních schopností :

- každodenní ranní hlášení domácím rozhlasem - den, datum, svátky, narozeniny, jídelníček na celý den

- nabídka aktivit pro daný den

- procvičování pomocí paměťových karet, puzzlí, hlavolamů, kvízů

- procvičování písma a počítání, záznam do formulářů

- použití uzávěrů od PET lahví – počítání, určení barev, stavění obrazců

- povídání spojené s prohlídkou fotografií

- povídání zaměřené na orientaci v čase, místě, sebeuvědomování apod.

- procvičování posloupnosti u jednoduchých úkonů (např. oblékání)

- čtení a předčítání z novin, časopisů a knih dle přání klientů

8) POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

- pomoc s vyplněním tiskopisů (důchod, Příspěvek na péči, koncesionářský poplatek – tv…)

- zajištění potřebných formalit při vyřízení trvalého pobytu

- komunikace s peněžními ústavy, pojišťovnami

- písemná komunikace s rodinou, přáteli, úřady, soudy

- zprostředkováváme ověření podpisu Obecním úřadem

- pomoc s vyřízením vdovského důchodu

- zajištění voličského průkazu

- dojednání možnosti volit v domově

B.     Doplňkové služby

Zajišťuje Domov důchodců Lampertice. Klient si tyto služby platí ze svých prostředků.

Kadeřnice – dle zájmů klientů (možnost 1x týdně)

Pedikúra – 1x týdně (dle potřeb klientů)

Prodej textilu – asi 2-3x ročně