Kontakt

Domov důchodců Lampertice

Nové sídlo:

Ml. horníků 136

542 01 Žacléř

Staré sídlo:

Lampertice 204
541 01 Trutnov

Tel.: 499 879 247
E-mail: reditel@ddlampertice.cz
Datová schránka: eabkhzt

Bankovní účet: 24134601/0100

Dle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách jsme domov pro seniory

Název: Domov důchodců Lampertice
Právní forma:
příspěvková organizace, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr. vložka 685
Zřizovatel:
Královéhradecký kraj
Zřizovací listina:
Vydaná Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje
IČ:
00195022
DIČ:
CZ00195022

Adresa: Lampertice č. 204, 541 01 Trutnov
Telefonní kontakt: 499 879 247
(dovoláte se k paní Schmidtové, ta Vás dle přání přepojí na daného zaměstnance – po-pá v pracovní době). Mimo pracovní dobu nechte déle vyzvánět. Hovor se automaticky přepojí na sesternu.
Internetové stránky: www.ddlampertice.cz   Facebook: Domov důchodců Lampertice

Ředitel:

Ing. Viktor Selinger, MBA
(Statutární orgán: ředitel, jmenovaný Radou Královéhradeckého kraje)                                       Tel.: 602 686 490
‌E-mail:  reditel@ddlampertice.cz
Vyřizování záležitostí
– finančních, personálních, chod Domova důchodců Lampertice


Vedoucí zdravotního úseku:

Mgr. Milena Hornychová (Hofmannová) (vrchní sestra)
T‌el.: 499 879 032, 721 319 795 (po-pá v pracovní době)
E-mail: vrchni.sestra@ddlampertice.cz
‌Vyřizování záležitostí – zdravotních, ošetřovatelských, zástupce ředitele DD


Zdravotní a ošetřovatelský personál:

zdravotní sestry a pracovníci v sociálních službách
Kontakty na sesternu: 499 879 247, 602 505 742
Vyřizování záležitostí – ošetřovatelských, zdravotních dle zákona


Sociální úsek:‌

Kontakty na sociálního pracovníka:  

Mgr. Miluše Třebešková 

Tel.: 499 879 031, 725 500 160 (po-pá v pracovní době)

E-mail:socialni1@ddlampertice.cz

‌Mgr. et. Mgr. Radka Kobrlová  

E-mail:socialni2@ddlampertice.cz

Vyřizování záležitostí – jednání se zájemci o službu, sociální šetření, přijímání klientů, jednání s klienty, rodinami, úřady. Doprovody klientů na akce, výlety, nákupy.


Účetní – ekonom:

Gabriela Schmidtová
Tel.: 499 879 247 (po-pá v pracovní době)
E-mail: ekonom@ddlampertice.cz
Vyřizování záležitostí - finanční záležitosti, personální záležitosti


‌Zásobovač, skladní:

Michaela Kempfová
Tel.: 499 879 247 (po-pá v pracovní době)
E-mail: skladni@ddlampertice.cz
Vyřizování záležitostí - objednávání zboží

‌Personalní:

Bc. Ivana Wagnerová
Tel.: 499 879 247 (po-pá v pracovní době)
E-mail: personalni@ddlampertice.cz
Vyřizování záležitostí - péče o stavájící i budoucí zaměstnance

Aktivizace:

akitvizace@ddlampertice.cz

Pro zasílání nabídek vystoupení a výrobků pro naše klienty

Externí spolupracovníci:

Ústavní lékař: MUDr. Jiří Řehůřek
Psychiatr: MUDr. Eva Zárubová
Supervizor, psycholog: Mgr. et. Mgr. Aleš Jelínek