KGD (KRKONOŠSKÉ GERONTOLOGICKÉ DNY) "MALÉ HRY" ZÁŘÍ 2016 II.