Ceník poskytovaných služeb

Úhrady za pobyt a stravu v Domově důchodců Lampertice od 1.4.2022 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, obojí v platném znění takto:

 Ubytování - pokoj  Denní úhrada za ubytování Měsíční úhrada za ubytování

Měsíční úhrada za ubytování a stravu

 Jednolůžkový  250,- Kč   7.500,- Kč   13.650,- Kč
 Dvoulůžkový se sprchou a WC              245,- Kč  7.350,- Kč   13.500,- Kč
 Dvoulůžkový  240,- Kč  7.200,- Kč  13.350,- Kč
 Třílůžkový   235,- Kč  7.050,- Kč

 13.200,- Kč


Celodenní stravování normální i dietní: 205,- Kč denně = 6.150,- Kč měsíčně

Stravovací jednotka = průměrná denní hodnota spotřebovaných potravin 98,- Kč
Provozní náklady související s přípravou stravy - denně 107,- Kč

Pro výpočet měsíční úhrady je stanoveno, že všechny měsíce v roce mají 30 dnů, bez ohledu na to, kolik dnů skutečně mají. Při tomto způsobu bude klient s celoročním umístěním ve skutečnosti o 5 dnů zvýhodněn - 12x30=360, zatím co počet dní v roce je 365 (366).