ÚČAST V SOUTĚŽÍ KŘÍŽOVKA 2018, VYLOSOVANÁ MZEI 50-TI KŘÍŽOVKAMI