Kvalitní bydlení pro seniory

 • bezpečně
 • odborně
 • nestranně
 • individuálně
 • flexibilně
Více informací

Úvod

NÁVŠTĚVY OD 25.5.2020 - PONDĚLÍ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ LAMPERTICE

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ DŮCHODCŮ LAMPERTICE – INFORMACE PRO RODINY

Oznamujeme,

že ode dne 25. 5. 2020 jsou umožněny návštěvy v Domově důchodců Lampertice.

Návštěvy budou probíhat dle přesně stanovených hygienických opatření (nařízení MPSV), a budou omezeny dle kapacitních možností a zároveň tak, aby byly spravedlivě umožněny všem klientům.

Tato opatření jsou přijata v rámci prevence proti COVID – 19 v DD Lampertice.  

Na termínu a čase návštěvy je nutné se telefonicky domluvit se sociální pracovnicí p. Červenou nebo p. Kobrlovou.

Pokud možno volejte ve všední dny od 7:00 do 14:30 hodin.

 • Kontakt na sociální pracovníky: 499 879 031
 • Kontakt na p. Červenou mob.: 725 500 160
 • Kontakt na p. Kobrlovou mob.: 702 221 210

Celkový počet návštěv v 1 dni je možný u 10 klientů (v případě pěkného počasí). Návštěvy budou preferovány ve venkovních prostorách.

Návštěvní hodiny:

Po – Ne                9:00 – 11:00        14:30 – 18:00

Počet osob, které mohou jednoho klienta navštívit během jedné návštěvy, jsou 2 (zvažte prosím nutnost účasti dětí při návštěvě).

Tímto bychom chtěli požádat všechny návštěvníky Domova důchodců Lampertice, aby v případě jakýchkoliv příznaků nachlazení nebo chřipkového onemocnění návštěvu odložili a v případě, že je již domluven termín návštěvy, kontaktovali p. Kobrlovou nebo p. Červenou.

Návštěva zahrnuje celý postup:

 1. Ve stanovený (sjednaný) čas určený pracovník vyzvedne návštěvu u hlavního vstupu do areálu Domova.
 2. Provedení nařízení hygienických opatření (změření teploty – pokud bude TT 37°C a výše, tak nebude návštěva povolena, dezinfekce rukou, nasazená čistá ústenka a rukavice, vyplnění čestného prohlášení navštěvující osoby o bezinfekčnosti).
 3. Doprovod návštěvníka spolu s klientem na místo určené k návštěvě.
 4. Po návštěvě pracovník klienta doprovodí zpět na pokoj a návštěva se svlékne z ochranných pomůcek a odchází.
 5. Pracovník odezinfikuje návštěvní místo.

Návštěvy mohou klientům donést balíčky, které na začátku návštěvy předají pracovníkovi a ten je dá dezinfikovat (jako doposud). Prosíme návštěvy, aby i nadále upřednostňovali balené potraviny, které jsou zakoupeny nikoli vyrobeny doma.

Na oddělení a na pokoje není povolené nic nosit.

V akutních případech umožníme návštěvě vstup na WC.

V případě nedodržení veškerých nařízených hygienických opatření nebude návštěva uskutečněna.

 

Děkujeme vám za spolupráci a pochopení!   

                                                 (Informace k návštěvám ke stažení na konci této stránky)

.........................................................................................................................................                                                                      

Naši klienti nemohou ven a mají velmi omezený styk s veřejností, ale přesto chtějí vyjádřit poděkování Všem, kteří se starají o jejich bezpečnost, protože právě oni jsou nezranitelnější skupinou obyvatel. Společně s personálem, který je rovněž pod velkým tlakem, vymysleli tento způsob poděkování. I já tímto děkuji.   ‌

My všichni z Domova důchodců Lampertice přejeme krásné jarní dny.

Zobrazit zdrojový obrázek

Domov důchodců Lampertice pomocí kvalifikovaného a motivovaného personálu poskytuje sociální služby zájemcům (lidem), kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a situaci v rodině nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Tím jim umožní prožít důstojné a aktivní stáří.

Cíle:

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociální služby musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování.

 

Principy:

Sociální služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.‌

 • Bezpečně - poskytováním služeb nesmí být ohrožen jejich uživatel, ani odborný personál a to jak na životě, tak na zdraví a majetku

 • Odborně - služby poskytují výhradně odborně vzdělaní pracovníci, jejichž znalosti jsou průběžně doplňovány a obnovovány formou školení, seminářů a samostudia

 • Nestranně - poskytujeme sociální služby všem potřebným a z hlediska naší cílové skupiny vhodným zájemcům, bez ohledu na národnost, rasu, náboženské vyznání, politické přesvědčení, věk, pohlaví, sociální a společenské postavení

 • Individuálně - snaha je o služby "šité na míru" jednotlivým uživatelům

 • Flexibilně - služby přizpůsobujeme aktuálním potřebám uživatelů, není přípustné, aby se uživatelé museli přizpůsobovat potřebám personálu, nebo zaběhlým pracovním stereotypům

Službu nelze poskytnout osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

 • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 • které jsou závislé na alkoholu, případně jiné návykové látce

Soubory ke stažení