Kvalitní bydlení pro seniory

 • bezpečně
 • odborně
 • nestranně
 • individuálně
 • flexibilně
Více informací

Úvod

                                             DĚKUJEME                                      

SPONZOŘI – 2018

MĚSTA A OBCE

‌MĚSTO ŽACLÉŘ

MĚSTO ÚPICE

OBEC BERNARTICE
OBEC RUDNÍK
OBEC LAMPERTICE
OBEC CHVALEČ
OBEC JÍVKA

FIRMY – FINANČNÍ DARY

KERAMTECH s.r.o., Žacléř

GEMEC-UNION a.s., Jívka

TYCO ELECTRONICS EC TRUTNOV s.r.o. 

ESSITY Czech Republic s.r.o., Praha

PERFECT DISTRIBUTION a.s., Prostějov

SEMILEAS, a.s., Semily

DENTIMED s.r.o., Náchod

FIRMY HMOTNÉ – DARY

‌GAST-PRO s.r.o., Trutnov 

OMEGA CZ spol. s r.o., Praha

4 LIFE PHARMA s.r.o. – Dr. V.Koudelka

PEKÁRNY A CUKRÁRNY NÁCHOD a.s.

p. N. BOJČEV, Český rozhlas – domácí zpravodajství

FYZICKÉ OSOBY – FINANČNÍ DARY

‌p. M. Hetflejšová

p. D. Samková

p. M. Kopecká

p. J. Kleinerová

FYZICKÉ OSOBY – HMOTNÉ DARY

‌p. H. Kovačíková

p. J. Řezáč

p. A. Kirchschlagerová

p. M. Nývlt

p. M. Hozda

                                                                                    DĚKUJEME                                         

‌Domov důchodců Lampertice pomocí kvalifikovaného a motivovaného personálu poskytuje sociální služby zájemcům (lidem), kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a situaci v rodině nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Tím jim umožní prožít důstojné a aktivní stáří.

Cíle:

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociální služby musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování.

Principy:

Sociální služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

 • Bezpečně - poskytováním služeb nesmí být ohrožen jejich uživatel, ani odborný personál a to jak na životě, tak na zdraví a majetku

 • Odborně - služby poskytují výhradně odborně vzdělaní pracovníci, jejichž znalosti jsou průběžně doplňovány a obnovovány formou školení, seminářů a samostudia

 • Nestranně - poskytujeme sociální služby všem potřebným a z hlediska naší cílové skupiny vhodným zájemcům, bez ohledu na národnost, rasu, náboženské vyznání, politické přesvědčení, věk, pohlaví, sociální a společenské postavení

 • Individuálně - snaha je o služby "šité na míru" jednotlivým uživatelům

 • Flexibilně - služby přizpůsobujeme aktuálním potřebám uživatelů, není přípustné, aby se uživatelé museli přizpůsobovat potřebám personálu, nebo zaběhlým pracovním stereotypům

Službu nelze poskytnout osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

 • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 • které jsou závislé na alkoholu, případně jiné návykové látce

Soubory ke stažení

Kontaktujte nás

Domov důchodců Lampertice
Lampertice č. 204
541 01 Trutnov

Telefon: 499 879 247
E-mail: reditel@ddlampertice.cz

Webové stránky vytvořil Acceler
<